Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki pomiarowe i świadomych znaczenia systemów jakości w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw. 
Tu nauczysz się m.in.:

  • technik pomiarowych stosowanych w procesach wytwarzania,

  •  programowania i obsługi najnowocześniejszych systemów pomiarowych,

  • organizacji i stosowania systemów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i laboratoriach pomiarowych, 

  • korzystania z programów komputerowych wspomagających organizację i zarządzanie systemami jakości, 

  • współrzędnościowej techniki pomiarowej z wykorzystaniem maszyn pomiarowych, systemów laserowych i fotogrametrycznych.

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

Plany i program studiów

Baza laboratoryjna

Praktyki


 

 

Back to top