Techniki multimedialne i poligraficzne to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki i technologie informacyjne oraz wiedzę o technologiach druku i stosowanych urządzeniach poligraficznych. Tu nauczysz się m.in.:

  • nowoczesnych metod tworzenia grafiki komputerowej i analizy obrazów,

  • nowoczesnych technik i technologii poligraficznych, 

  • tworzenia ruchomych obrazów i montażu filmów,

  • podstaw akustyki,

  • wykorzystania technik multimedialnych w inżynierii produkcji.

Kierownik specjalności Dr inż. Anna Kiełbus

Plany i program studiów 

Baza laboratoryjna

Praktyki


Debata - Szkolnictwo wyższe a przyszłość małopolskiej poligrafii

Back to top