INŻYNIERIA WYTWARZANIA, to specjalność kształcąca inżynierów, wykorzystujących w swojej pracy komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania.

Tu nauczysz się m.in.:

 • modelowania i symulacji procesów obróbki wiórowej i ściernej,

 • budowy i eksploatacji obrabiarek i narzędzi skrawających,

 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,

 • projektowania procesów technologicznych obróbki,

 • zarządzania projektami przemysłowymi i systemami technologicznych baz danych,

 • nadzorowania jakości wyrobów w procesie wytwarzania.

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala

Plany i program studiów

Baza laboratoryjna

Praktyki


Na specjalności Inżynieria Wytwarzania studenci zapoznają się z budową, eksploatacją i diagnostyką obrabiarek CNC oraz układami sterowania obrabiarek.

Nabędą również umiejętności zaawansowanego projektowania procesów technologicznych na obrabiarkach CNC.

 

 

PRZYKŁAD:

 

DIAGNOSTYKA OBRABIAREK CNC:

 

 • Programowanie obrabiarek wielozadaniowych.

 • Programowanie tokarek i frezarek CNC w laboratorium HTEC.

 • Diagnostyka obrabiarek CNC, kalibracja narzędzi poza obrabiarką.

 

 • Student może uzyskać CERTYFIKAT operatora obrabiarek CNC po zdaniu egzaminu z obsługi i programowania obrabiarek.

 

Możliwość pisania pracy dyplomowej z zakresu:

 • programowania obrabiarki CNC i wykonania przedmiotu na maszynie,

 • badania procesów skrawania przy pomocy kamery szybkoklatkowej, termowizyjnej, siłomierza,

 • badania jakości powierzchni po obróbce (chropowatość, falistość, obserwacje mikroskopowe).

PRZYKŁADY WYKONANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 

PRZYKŁADY OBRÓBKI POWIERZCHNI O SKOMPLIKOWANYCH KSZTAŁTACH:

WYTWARZANIE PRZY WYKORZYSTANIU DRUKU 3D:

 

 

 

Back to top