Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów i umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z efektywną realizacją procesów produkcyjnych.
Przygotowują m.in. do:

  • projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego,
  • stosowania systemów CAD, CAM, CAQ wspomagających inżyniera w codziennej pracy,
  • obsługi wybranych maszyn technologicznych i przyrządów pomiarowych,
  • udziału w zespołach projektowych opracowujących procesy produkcyjne,
  • udziału w pracach badawczych i innowacjach technicznych.

W trakcie studiów I stopnia możliwe są do wyboru następujące specjalności:

  • Techniki wytwarzania,
  • Systemy CAD/CAM,
  • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa.