Studenci kierunku Inżynieria produkcji będą odbywali zajęcia z przedmiotów podstawowych i części przedmiotów kierunkowych w ogólnodostępnych salach i laboratoriach Wydziału Mechanicznego, Politechniki Krakowskiej. Wybrane przedmioty kierunkowe oraz wszystkie przedmioty specjalnościowe będą prowadzone w salach laboratoryjnych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. 

LINKI do laboratoriów

Dodatkowo w obrębie innych instytutów: Laboratorium metalurgii proszków; Laboratorium nanotechnologii; Laboratorium rentgenografii; Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej; Laboratorium mikroskopii optycznej i analizy obrazu; Laboratorium polimerów nieorganicznych i zeolitów; Laboratorium materiałów i kompozytów polimerowych; Laboratorium własności mechanicznych i obróbki cieplnej; Pracownia przygotowania zgładów metalograficznych; Laboratorium obróbki plastycznej; Laboratorium spawalnictwa; Laboratorium analizy termicznej.