Zespół Inżynierii Jakości i Zarządzania Instytutu M-6 w ramach kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji realizuje kształcenie studentów w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Realizowane jest to w formie laboratoriów oraz projektów.

Laboratorium Systemów Jakości wyposażone w sprzęt i oprogramowanie oferuje praktyczną naukę stosowania metod i narzędzi jakości. Laboratorium posiada oprogramowanie klasy CAQ – pakiet Q-PAK zawierający następujące moduły:

 • Zarządzanie dokumentacją i auditami,
 • Działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • Analiza FMEA.

Oprogramowanie pozwala na symulację rzeczywistego systemu zarządzania jakością lub bezpieczeństwem w firmie i prowadzenie w jego ramach takich działań jak:

 • tworzenie i zatwierdzanie dokumentacji systemowej,
 •  planowanie i realizację auditów wewnętrznych,
 • doskonalenie systemu poprzez planowanie i nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • tworzenie bazy sprzętu kontrolno-pomiarowego i wykonywanie jego sprawdzeń i analiz zdolności,
 • wykonywanie analiz ryzyka metodą FMEA dla wyrobów i procesów.

Projekty realizowane przez studentów obejmują:

 • projektowanie struktury procesowej organizacji,
 • definiowanie procesów operacyjnych,
 • projektowanie dokumentacji systemów zarządzania,
 • planowanie i realizacja auditów systemów zarządzania.