Laboratorium obróbki precyzyjnej

Laboratorium obróbki precyzyjnej (LOP) prowadzi badania z zastosowaniem sekwencyjnych metod obróbki, będących kombinacją obróbki narzędziami o zdefiniowanej (OSD) i niezdefiniowanej (OSS) stereometrii ostrzy, obróbki laserowej (LBM) i obróbki elektroerozyjnej (EDM). Dobór metod i sposobów oraz sekwencji obróbki jest uwarunkowany osiąganymi wskaźnikami jakości technologicznej wyrobu (właściwościami warstwy wierzchniej i dokładnością wymiarowo – kształtową) przy uwzględnieniu kryterium: koszt – wydajność obróbki.

Prowadzone badania służą opracowaniu:

  • bazy danych do przemysłowych technologii obróbki precyzyjnej materiałów o specjalnych właściwościach przy zastosowaniu technologii obróbki wiórowej (OSD), obróbki ściernej (OSS), obróbki laserowej (LBM), obróbki erozyjnej (EDM);
  • bazy danych do sekwencyjnej, precyzyjnej obróbki materiałów o specjalnych właściwościach przy zastosowaniu technologii obróbki wiórowej i metod niekonwencjonalnych, tj. OSD + EDM, OSS + EDM oraz LBM + EDM;
  • założeń do budowy prototypu wielofunkcyjnej, modułowej, rekonfigurowanej obrabiarki do kompletnej, precyzyjnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych
    (o specjalnych właściwościach).

Przykładem prowadzonych prac badawczych w LOP jest opracowanie technologii precyzyjnej obróbki ceramicznych materiałów na endoprotezy stawu biodrowego.