Studia II stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy z wybranego zakresu inżynierii produkcji.
Przygotowują m.in. do:

  • kreowania rozwiązań problemów technicznych i organizacyjnych,
  • samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym obszarze inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
  • kierowania zespołem ludzi w zakresie produkcji, kontroli jakości lub projektu,
  • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
  • podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

W trakcie studiów II stopnia możliwe są do wyboru następujące profile uzyskania dyplomu zawodowego magistra:

  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie produkcją,
  • technologie przemysłu 4.0.