TECHNIKIA WYTWARZANIA,  to specjalność kształcąca inżynierów, wykorzystujących w swojej pracy komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania.

Tu nauczysz się m.in.:

 • modelowania i symulacji procesów obróbki wiórowej i ściernej,
 • budowy i eksploatacji obrabiarek i narzędzi skrawających,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • projektowania procesów technologicznych obróbki,
 • zarządzania projektami przemysłowymi i systemami technologicznych baz danych,
 • nadzorowania jakości wyrobów w procesie wytwarzania.

Kierownik specjalności: dr inż. Andrzej Matras

Na specjalności Inżynieria Wytwarzania studenci zapoznają się z budową, eksploatacją i diagnostyką obrabiarek CNC oraz układami sterowania obrabiarek.

Nabędą również umiejętności zaawansowanego projektowania procesów technologicznych na obrabiarkach CNC.DIAGNOSTYKA OBRABIAREK CNC:

 • Programowanie obrabiarek wielozadaniowych.
 • Programowanie tokarek i frezarek CNC w laboratorium HTEC.
 • Diagnostyka obrabiarek CNC, kalibracja narzędzi poza obrabiarką.

Student może uzyskać CERTYFIKAT operatora obrabiarek CNC
po zdaniu egzaminu z obsługi i programowania obrabiarek.

Możliwość pisania pracy dyplomowej z zakresu:

 • programowania obrabiarki CNC i wykonania przedmiotu na maszynie,
 • badania procesów skrawania przy pomocy kamery szybkoklatkowej, termowizyjnej, siłomierza,
 • badania jakości powierzchni po obróbce (chropowatość, falistość, obserwacje mikroskopowe).

PRZYKŁADY WYKONANYCH PRAC DYPLOMOWYCH: