Student Research Group
of Production Engineering

Opiekun koła IP – dr inż. Sabina Motyka

Działalność Koła Naukowego Inżynierii Produkcji skupia się na rozwijaniu, pogłębianiu i propagowaniu wiedzy z zakresu Inżynierii Produkcji, poprzez:

 • popularyzację indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów,
 • współpracę z instytutami, organizacjami oraz firmami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów naukowo-technicznych,
 • udział w konferencjach naukowych i Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

W skład koła naukowego „Inżynierii Produkcji”
wchodzą cztery sekcje:

Sekcja Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości
Innovation Management and Quality Systems Team

opiekun dr inż. Sabina Motyka

Obszarem działalności sekcji jest szeroko pojęte zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zarządzania innowacjami,
 • systemów jakości,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • transferu i komercjalizacji technologii.

Sekcja Obróbka i Obrabiarki CNC
CNC Machining and Machine Tools

opiekun dr inż. Emilia Franczyk

Profil działalności sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC obejmuje zagadnienia związane z:

 • programowaniem obrabiarek CNC z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE,
 • technologią wytwarzania na obrabiarkach CNC,
 • konstrukcjami i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obróbkowych,
 • budową i obsługą wieloosiowych obrabiarek CNC,
 • projektowaniem i wykonaniem miniobrabiarek sterowanych numerycznie,
 • tworzeniem układów sterowania obrabiarkami,
 • analizą obróbki skrawaniem wybranych materiałów i trendami rozwojowymi w zakresie technik wytwarzania,
 • zastosowaniem systemów wizyjnych (jak np. kamera szybkoklatkowa, termowizyjna) do rejestracji i analizy procesów obróbki skrawaniem.

Sekcja Druku 3D
3D printing team

opiekun dr inż. Dominik Wyszyński

Obszarem działalności sekcji są zagadnienia związane z:

 • metodami wytwarzania przyrostowego,
 • zastosowaniem metody selektywnego spiekania laserowego proszków z tworzyw sztucznych (SLS)
 • zastosowaniem metody fotopolimeryzacji (SLA),
 • zastosowaniem metody osadzania stopionego materiału (FFF),
 • materiałami stosowanymi w druku 3D,
 • budową i eksploatacją drukarek 3D,
 • przygotowaniem modeli CAD do druku 3D,
 • przygotowaniem wydruku 3D.
 • metody obróbki wykończeniowej elementów drukowanych w 3D.

Sekcja Systemy CAD/CAM
CAD/CAM Systems

opiekun dr inż. Marcin Grabowski

Głównym celem działalności sekcji „Systemy CAD/CAM” jest pogłębianie wiedzy z zakresu komputerowego wspomagania systemów w projektowaniu i wytwarzaniu części maszyn i urządzeń.

Skupia ona ambitnych i kreatywnych studentów zainteresowanych tematyką modelowani i symulacji w systemach CAD/CAM.

Główne kierunki działalności to przede wszystkim modelowania części maszyn i urządzeń w uwzględnieniem technologii ich wytwarzania.