Systemy CAD/CAM to specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swej pracy nowoczesne systemy modelowania komputerowego oraz obrabiarki sterowane numerycznie.

Tu nauczysz się m.in.:

  • projektowania wyrobów z wykorzystaniem systemów modelowania komputerowego CAD,
  • projektowania technologii i programowania w komputerowych systemach wspomagania wytwarzania CAM,
  • wykonywania wyrobów na obrabiarkach sterowanych numerycznie,
  • zastosowania metod inżynierii rekonstrukcyjnej (skanowanie przestrzenne, modelowanie, druk 3D),
  • projektowania form wtryskowych i wulkanizacyjnych.

Kierownik specjalności: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PKSpecjalność „Systemy CAD/CAM”

Komputer jest nieodzownym narzędziem pracy inżyniera. Współczesne systemy przygotowania produkcji oraz wytwarzania wyrobów wykorzystują zaawansowane systemy komputerowe, takie jak systemy wspomagania projektowania (Computer Aided Design – CAD) oraz wspomagania wytwarzania (Computer Aided Manufacturing – CAM).
W trakcie zajęć na specjalności „Systemy CAD/CAM” studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu

  • Projektowanie wyrobów w systemach CAD. Zajęcia obejmują naukę projektowania wyrobów w systemach modelowania komputerowego
    (Catia, SolidWorks, Siemens NX), umożliwiających 3-wymiarowe modelowanie detali, wykonywanie złożeń oraz analizę kinematyki.

Podstawy projektowania form wtryskowych i wulkanizacyjnych. Technologia wtrysku tworzyw sztucznych umożliwia wielkoseryjne wykonywanie wyrobów, znanych z codziennego życia, takich jak obudowy i elementy sprzętu gospodarstwa domowego, elektroniki użytkowej, części samochodowych lub zabawki. Aby wykonać taki wyrób potrzebne są narzędzia, nazywane formami wtryskowymi, których podstawy projektowania są elementem zajęć z modelowania komputerowego.


Inżynieria rekonstrukcyjna – zwana również inżynierią odwrotną (reverse engineering), to technologia umożliwiająca przygotowanie produkcji na podstawie modelu wyrobu. W tym celu używane są skanery przestrzenne, których wynikiem działania jest wirtualny model obiektu, będący podstawą do dalszych prac projektowych. Inżynieria rekonstrukcyjna wykorzystywana jest również w medycynie, do przygotowania modeli struktur anatomicznych, na podstawie wyników badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Inżynieria rekonstrukcyjna jest zwykle używana wraz z metodami szybkiego prototypowania, umożliwiającymi wykonywanie modeli, np. metodami wydruku przestrzennego.Projektowanie technologii w systemach CAM.  Wykonanie wyrobu o skomplikowanym kształcie (jak na przykład forma wtryskowa obudowy robota kuchennego) wymaga użycia obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC). Program sterujący dla takiej obrabiarki liczy nierzadko kilkaset tysięcy linii – aby go przygotować potrzebny jest system  komputerowo wspomaganego wytwarzania. Nauka projektowania technologii, przygotowania programu sterującego oraz jego uruchomienia na obrabiarkach sterowanych numerycznie jest składnikiem programu nauczania na specjalności „Systemy CAD/CAM”.