Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Oddział w Krakowie

Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych oddziałach PTZP, a przewodniczącymi komisji konkursowych są przewodniczący oddziałów PTZP.


Zapraszamy do

wzięcia udziału
w konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe
organizowanym przez
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
oddział Kraków
NAGRODA PIENIĘŻNA

Konkurs obejmuje prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie na kierunku Inżynieria Produkcji, obronione w wyższych uczelniach krajowych w bieżącym roku akademickim.
Prace dyplomowe na konkurs składają ich promotorzy lub autorzy w pokoju C211b
u Pani dr inż. Anny Boratyńskiej – Sala.
Zgłoszenie pracy na konkurs obejmuje:

  • pracę dyplomową w formie: papierowej i elektronicznej,
  • syntetyczne dane o autorze
    (wzorzec informacji o autorze pracy stanowi Załącznik nr 1 – w regulaminie),
  • pismo promotora rekomendujące daną pracę dyplomową,
  • zaświadczenie uczelni, że zgłoszona na konkurs praca dyplomowa została obroniona w danym roku akademickim.

Zgłoszenie pracy dyplomowej na konkurs powinno nastąpić najpóźniej do 15 października za okres danego roku akademickiego, a ogłoszenie wyników 30 listopada.


Wyniki konkursu

Wyniki konkursu PTZP oddział Kraków w roku akad. 2020/21

W roku akademickim 2020/21 zgłoszono do konkursu PTZP na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Inżynierii Produkcji w Oddziale krakowskim, prace z AGH i Politechniki Krakowskiej.

Komisja w składzie: prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK oraz dr inż. Anna Boratyńska-Sala ogłosiła wyniki konkursu:

Pierwsze miejsce: 

Klaudia Jaroń

– “Analiza jakości tworzenia cykloid z wykorzystaniem metodyki statystycznej kontroli jakości”

Wyróżnienie: 

Bernadetta Puszer

-“Analiza i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Urzędu Miasta”

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zwycięzców proszę o kontakt mailowy: anna.boratynska-sala@pk.edu.pl