Laboratorium to składa się z:

 1. Centrum Szkoleniowego firmy Haas.
 2. Laboratorium Badań Procesów Skrawania.
 3. Pracowni Modelowania Procesów Obróbki.

 Wyposażenie laboratorium poza klasycznymi obrabiarkami obejmuje:

 • pionowe centrum frezarskie CNC Haas VF-1,
 • tokarkę CNC Haas TL-1,
 • dwa treningowe panele sterujące Haas,
 • elektroerozyjną drążarkę drutową CNC BP95d ZAP,
 • grawerkę i minifrezarkę CNC,
 • wycinarkę styropianową CNC,
 • wycinarkę plazmową CNC,
 • tokarkę precyzyjną Masterturn 1000 KNUTH.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem CAD/CAM Keller i Esprit oraz stanowiska pomiarowo badacze do analizy zjawisk w strefie skrawania:

 • tor do pomiaru składowych siły skrawania,
 • tor do rejestracji obrazów szybkozmiennych i termograficznych,
 • urządzenia do pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni (SGP) firmy Taylor (Form Talysurf Intra, Talyrond)

Centrum Szkoleniowe firmy Haas (programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie) powstało w wyniku porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską, firmą Abplanalp Consulting, firmą Haas oraz firmą Keller. Celem tego przedsięwzięcia jest prowadzenie badań procesów obróbczych, prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym oraz różnego rodzaju szkoleń dla osób z przemysłu.

Pionowe centrum frezarskie VF1 firmy HAAS oparte jest na koncepcji budowy maszyny ze stołem krzyżowym. posiada sterowanie CNC 4-o osiowe (3 osie liniowe, 1 oś obrotowa). Opcjonalnie oferowana jest 5-a oś CNC.

Obrabiarka jest wyposażona w zamontowane na osiach przetworniki obrotowo-impulsowe z kompensacją rozszerzalności termicznej. System ten koryguje cieplne, liniowe zmiany śrub tocznych przez odpowiedni algorytm w sterowaniu.

Chłodzone, sterowane wektorowo wrzeciono posiada prędkość obrotową do 10 000 1/min; oraz moc 15 kW.

Tor badawczy do rejestracji procesu tworzenia i spływu wióra składa się z następujących elementów:

 1. Kamery szybkoklatkowej, Phantom V5.2.
 2. Obiektywu do zdjęć – makro Nikkor AF Micro 200 mm f/4D,
 3. Zestawu oświetleniowego – punktowego (światła zimnego), składającego się z 2 reflektorów ze statywami oraz zasilacza o mocy 600 W,
 4. Zestawu oświetleniowego światła rozproszonego o mocy 2000 W wraz ze statywem,
 5. Tokarki precyzyjnej do testowania narzędzi i materiałów toczonych, Masterturn 400.

Stanowisko badawcze do pomiarów składowych siły skrawania składa się z następujących elementów:

 1. Siłomierza piezoelektrycznego KISTLER, typ 9257B (zakres pomiarowy ± 5 kN).
 2. Imaka nożowego, montowanego na siłomierzu typ 9403, tokarka Masterturn 400.
 3. Wzmacniacza sygnałów 8-kanałowego typ5070A12100.
 4. Karty przetwornika AC dla szyny PCI typ 2855A4.
 5. Oprogramowania DynoWare,wersja 2.4 dla Windows typ 2825A-02.

Pomiary temperatury skrawania wykonywany jest na stanowisku pomiarowym, z wykorzystaniem tokarki Masterturn 400 oraz kamery termowizyjnej FLIR SC 620, połączonej przez łącze szeregowe typu FireWire z komputerem klasy PC z zainstalowanym oprogramowanie Therma CAM Researcher Pro 2.9 do akwizycji i przetwarzania obrazu z kamery. Obraz widzialny i termograficzny jest rejestrowany z częstotliwością 30 Hz. Kamera wyposażona jest w aparat cyfrowy (3,2 Mpx), dwa łącza USB 2.0, FireWire i wyjście video. Kamera wyposażona jest w dwa obiektywy stałoogniskowe f=37 mm i 76 mm. Kamera posiada możliwość pomiaru temperatury w zadanym polu, poprzez wprowadzanie punktów pomiarowych, obszarów (okrąg, prostokąt), linii, izoterm.

Do analizy danych wykorzystywany jest program Therma CAM Researcher Pro 2.9 który umożliwia komunikacje z kamera termowizyjną FLIR SC 620, akwizycje obrazu termowizyjnego, zmiany parametrów konfiguracyjnych takich jak emisyjność, wilgotność powietrza, temperatura otoczenia, program umożliwia również pomiary temperatur zapisanych obrazów przez pomiary punktowe, liniowe lub obszarowe.