Laboratorium wyposażone jest w:

 • Skaner 3D światła strukturalnego z oprogramowaniem FlexScan3D.
 • Drukarka 3D BfB Touch.
 • 3-osiowe centrum frezarskie Arrow 500.
 • System Mimics.
 • System Catia.

W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów:

 • Inżynieria odwrotna.
 • Rekonstrukcja obiektów.
 • Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej w medycynie.

Ponadto realizowane są również prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie oraz prace naukowo – badawcze ukierunkowane na:

 • projektowanie protez kości czaszki,
 • projektowanie form do kształtowania protez czaszkowych,
 • wykonywanie form do kształtowania protez czaszkowych,
 • ocenę dokładności rekonstrukcji obiektów,
 • planowanie zabiegów chirurgii twarzowo-szczękowej,
 • planowanie zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,
 • wizualizację stereoskopowa, zaplanowanych zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej,
 • skanowanie obiektów,
 • skanowanie  pacjentów dla potrzeb planowania zabiegów chirurgicznych,
 • skanowanie pacjentów dla potrzeb projektowania opatrunków uciskowych do leczenia oparzeń,
 • projektowanie wyrobów uciskowych.