Laboratorium cyfrowego modelowania wyrobów, procesów i systemów wytwarzania – PLM zostało utworzone w celu rozwijania umiejętności Studentów kierunku Inżynieria Produkcji w zakresie nowoczesnych metod techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji, opartych na zastosowaniu technik cyfrowych. Zadanie to ma szczególnie duże znaczenie, biorąc pod uwagę rosnącą złożoność wyrobów, tendencje do skracania czasów przygotowania produkcji oraz konieczność częstego wprowadzania zmian w wyrobach w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Dodatkowo, celem Laboratorium jest praktyczne zapoznanie Studentów ze specyfiką pracy grupowej nad jednym projektem, włączając w to pracę w zespołach rozproszonych geograficznie.

Wyposażenie laboratorium bazuje głównie na zintegrowanym pakiecie aplikacji PLM firmy Dassault Systems. Biorąc od uwagę funkcjonalność, aplikacje realizują następujące zadania:

 • Projektowanie konstrukcyjne wyrobu realizowane w systemie CATIA. Główne realizowane funkcje to projektowanie modeli cyfrowych wyrobów i elementów systemu wytwarzania, także towarzyszącej dokumentacji. System ten wykorzystywany jest także do opracowywania dokumentacji technologicznej procesów technologicznych.
 • Zarządzanie pracą zespołu projektowego realizowane przy użyciu systemów Enovia i SmarTeam. Systemy te pozwalają przydzielić zadania do członków grup projektowych, śledzić zaawansowanie prac oraz zawierają wygodne narzędzia do zarządzania wersjami dokumentów projektowych i definiowania ścieżek ich obiegu, co jest niezbędne  w przypadku bardziej złożonych projektów.
 • Przygotowanie technologiczno-organizacyjne produkcji dla opracowanego wyrobu realizowane przy użyciu systemu Delmia.

Etap przygotowania technologiczno-organizacyjne produkcji jest głównym obszarem działalności Laboratorium. Szczególna uwaga zwracana jest na organizacyjne przygotowanie produkcji. Zastosowane do tego celu oprogramowanie, system Delmia, pełni następujące główne funkcje:

 • planowanie, organizacja i optymalizacja działań produkcyjnych w metodyczny sposób,
 • integracja dostępnych zasobów produkcyjnych w jednym środowisku,
 • wielokrotne wykorzystywanie już opracowanych i sprawdzonych procesów oraz zasobów,
 • uzyskiwanie rozwiązań najbardziej korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia dzięki systematycznej analizie kosztów przygotowania i realizacji produkcji.

Funkcje te są realizowane poprzez rozwiązywanie następujących zadań cząstkowych w podsystemie Process Engineer:

 • opis i zarządzanie procesami,
 • analizy czasowe (MTM),
 • badanie wydajności linii,
 • szacowanie kosztów,
 • badanie rozmieszczenia podsystemów funkcjonalnych linii i gniazd produkcyjnych,
 • balansowanie linii produkcyjnych,
 • badanie wariantów produkcji,
 • ocena ergonomii.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje:

 • system CAD/CAM CATIA V5 R18 (16 licencji),
 • system DELMIA – 10 licencji pozyskanych w wyniku współpracy z firmą KS Automotive,
 • oprogramowanie 3D CAD SOLID WORKS,
 • oprogramowanie do przeprowadzania analiz czasowych „Timer Pro”,
 • system programowania OSN MTS,
 • system ekspertowy Exsys Professional stosowany do wspomagania projektowania procesów technologicznych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji,
 • SQL Manager for SQL Server do tworzenia i zarządzania bazami danych,
 • system „IGRAFIX” do modelowania rozwoju wyrobu w systemie BPMN.