Dokumenty do pobrania do realizacji praktyk programowych
na Kierunku Inżynieria Produkcji

Poniżej linki:

INDYWIDUALNE:

GRUPOWE:


SPECIALNOŚCI:

Inżynieria wytwarzania


Systemy CAD_CAM


Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa