Zapraszamy na wykład: “Organizacja oraz zasady pracy w komercyjnych systemach PLM”

25.05.2021 w godz. 8.00-11.00 się na platformie Zoom

W imieniu Pana Profesora Jana Dudy, Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji zaprasza studentów i pracowników na wykład: “Organizacja oraz zasady pracy w komercyjnych systemach PLM“, realizowany w ramach przedmiotu “Systemy Zarządzania rozwojem wyrobów

Tematyka wykładu będzie o:

 • architekturze systemów PLM oraz o ich wybranych modułach,
 • strukturze danych – w jaki sposób zorganizowane są dane, jakie typy danych mogą być przechowywane,
 • o rolach i uprawnieniach,
 • o sposobie realizacji procesu rozwoju nowego produktu,
  • zarządzanie strukturą produktu,
  • projektowanie CAD,
  • zarządzanie projektami,
  • zarządzanie procesami.

Wykład przeprowadzi dr inż Sylwester Oleszek, Lider Portfolio PLM oraz Kierownik Projektów z firmy Transition Technologies PSC.

Wykład i spotkanie online odbędzie w dniu 25.05.2021 w godz. 8.00-11.00 się na platformie Zoom.

Link do spotkania https://zoom.us/j/6467218431