Stypendium Rektora na rok 2021/22

Informacje na temat składania dokumentów do stypendium:
http://mech.pk.edu.pl/dziekanat-socjalny-informuje-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-stypendia-2/

UWAGA

Do stypendium naukowego można dołączyć niżej podane zaświadczenie które jest punktowane.

Zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego potwierdzające dużą aktywność naukową studenta w kole naukowym, do zaopiniowania przez pełnomocnika dziekana ds. kół naukowych na Wydziale Mechanicznym dr inż. Annę Boratyńską-Sala można składać w sekretariacie A403.

Potwierdzenie złożenia dokumentu proszę przesłać na Teams do Pani pełnomocnik.

O podpisaniu dokumentów będzie informować indywidualnie.