BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZED I W DOBIE PANDEMII NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Zapraszamy do wypełnienia ankiety,

Jestem studentką czwartego roku Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki

Krakowskiej. Poniższą ankietę kieruję do studentów będących na 3, 4 i 5 roku studiów.

Celem ankiety jest zbadanie jakości kształcenia przed i w dobie pandemii COVID-19.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do pracy dyplomowej.

Bardzo proszę o szczere odpowiedzi i z góry dziękuję za poświęcony czas.