Zarządzanie cyklem życia produktu – nowa pozycja literatury w naszej Katedrze M-06

Książka „Zarządzanie cyklem życia produktu” stanowi kolejną publikację w serii wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne poświęconej technologiom Przemysłu 4.0 i ich zastosowaniom w inżynierii produkcji.

W sposób kompleksowy przedstawiono w niej zagadnienia oraz narzędzia wspomagające zarządzanie całym cyklem życia produktu: od koncepcji, poprzez projektowanie konstrukcji i technologii, produkcję, eksploatację aż do wycofania produktu z eksploatacji, recykling i w końcu utylizację.

Współczesne systemy zarządzania cyklem życia produktu – PLM (Product Lifecycle Management) są przykładem zastosowań wielu technologii Przemysłu 4.0, w tym sztucznej inteligencji, VR/AR, modelowania, symulacji, i in., które w radykalny sposób zmieniają sposób pracy inżynierów, sprzyjają poprawie jakości prac projektowych i skracaniu czasu wprowadzania nowych wyrobów na rynek.

Książka jest adresowana do studentów kierunku Inżynieria Produkcji a także do studentów innych kierunków studiów, w tym zwłaszcza Mechanika i Budowa Maszyn.

Publikacja powinna też zainteresować praktyków z przedsiębiorstw pracujących w działach B+R, przygotowania produkcji, rozważających zakup systemów PLM a także wszystkich tych, którzy po prostu interesują się postępem jaki dokonał się w ciągu ostatniego czasu w zakresie metod, organizacji pracy i narzędzi wspomaganego komputerowo projektowania wyrobów i technologii.

ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne