Inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów przygotowujący absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na wszystkich ich szczeblach organizacyjnych, między innymi:

  • konstruktora,
  • technologa,
  • inżyniera procesu,
  • inżyniera ds. jakości,
  • inżyniera ds. doskonalenia produkcji,
  • kontrolera operacyjnego,
  • kierownika jakości,
  • kierownika produkcji.

Inżynieria produkcji jako kierunek studiów skupia się na nauczaniu takich zagadnień jak wspomagane systemami CAD/CAM projektowanie konstrukcji i technologii wyrobów, programowanie CNC, metrologia oraz zaawansowane przyrządy i systemy jakości, technologie obróbki ubytkowej, technologie przyrostowe (druk 3D), planowanie i sterowanie produkcją w systemach ERP, MES, APS.

Uzupełnieniem wiadomości przekazywanych studentom kierunku inżynieria produkcji są takie zagadnienia jak podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami i personelem a także podstawy ekonomiki przedsiębiorstw.