Wprowadzenie - na smartfony

Inżynieria produkcji to nowy kierunek studiów na Wydziale  Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, wprowadzony od roku akademickiego 2015/16 (zamiast kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania.

Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w firmach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, informatyczna oraz ekonomiczna.

Nasi absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia I oraz II stopnia

studia I stopnia - inżynierskie

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:

Studia II stopnia - magisterskie

Inżynieria wytwarzania

Specjalność kształcąca inżynierów, wykorzystujących w swojej pracy komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania.

 

Systemy CAD/CAM

Specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swej pracy nowoczesne systemy modelowania komputerowego oraz obrabiarki sterowane numerycznie.

 

Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

Specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki pomiarowe i świadomych znaczenia systemów jakości w funkcjonowaniu nowoczesnych przedsiębiorstw. 

Techniki multimedialne i poligraficzne

Specjalność kształcąca inżynierów wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki i technologie informacyjne oraz wiedzę o technologiach druku i stosowanych urządzeniach poligraficznych

Czego się nauczysz?

 • tworzenia i analizy dokumentacji technicznej

 • obsługi zaawansowanych systemów CAD/CAM

 • projektowania procesów technologicznych i wyrobów

 • zasad obróbki ubytkowej i przyrostowej

 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

 • planowania i sterowania produkcją

 • zarządzania procesami produkcyjnymi

 • metrologii i podstaw zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

 • podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

 • zarządzania projektami i innowacjami

 • podstawowych umiejętności menadżerskich i zarządzania personelem

 • realizacji i wdrażania wyników prac badawczych i rozwojowych

Studia I oraz II stopnia

studia I stopnia - inżynierskie

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:

Studia II stopnia - magisterskie

Back to top